HET KLIMAAT VERANDERT

De wereld warmt op omdat we erg veel CO2 uitstoten. Ook in Nederland zijn er meer warme dagen en wordt het weer lastiger te voorspellen. Mensen putten de aarde uit. Als we zo doorgaan, is het straks op steeds meer plekken moeilijk om voedsel te verbouwen of veilig te wonen. Daarom moeten we in Nederland, samen met de rest van de wereld, onze uitstoot terugbrengen. Als we nú ingrijpen, herschrijven we de toekomst. Onze toekomst. In de Drechtsteden. Doet u mee?

A skyline of the drechtsteden

DE HELFT MINDER CO₂

In het Nederlandse Klimaatakkoord is afgesproken dat we onze CO₂-uitstoot te verminderen. In 2030 moet onze uitstoot bijna de helft zijn van 1990. Werk aan de winkel dus. Een belangrijk onderdeel is ons energiesysteem: hoe we energie opwekken, vervoeren en gebruiken. Dit systeem moet veranderen. Voor een deel van deze verandering is ons land opgedeeld in dertig regio's. De Drechtsteden vormen een van die regio’s. Samen gaan we voor minder energieverbruik en méér duurzame energie! Hoe? Dat beschrijven we in de Regionale Energiestrategie (RES 1.0).

30

Regio’s met 1 doel

afbeelding van 1 op de 5 huizen is van het aardgas af

NUCHTER EN REALISTISCH

We willen het energieverbruik van onze gebouwen met 20% verminderen in 2030. Energie die we niet gebruiken, hoeven we ook niet op te wekken. Voor de energie die we wél nodig hebben, kijken we naar de meest logische plekken. Zo zijn er veel daken in onze regio. Die kunnen we gebruiken voor zonnepanelen. Zonneweides en windmolens willen we alleen wanneer het de regio versterkt en ons landschap niet verstoort. Ook verminderen we voorzichtig ons gebruik van aardgas. Stap voor stap. Ons doel? In 2030 heeft een op de vijf woningen in onze regio een andere warmtebron.

EEN GEZAMENLIJKE AANPAK

We zeggen vaak dat we sámen voor duurzame energie gaan. Daarmee bedoelen we ook echt met elkaar. Onze RES is gemaakt voor en mede door inwoners van de Drechtsteden. Tijdens online bijeenkomsten en via ons platform ‘Denk mee!’ hebben we tal van ideeën en reacties ontvangen. We blijven graag met u in gesprek. Zien we u binnenkort op ons energie-participatieplatform?

Afbeelding met ideeen over een gezamenlijke aanpak
afbeelding met de tekst vooral gezinnen met lagere inkomens moeten profiterenAfbeelding met de tekst een gezamenlijk probleem vraagt om een gezamenlijke aanpakAfbeelding met de tekst we hebben weinig open ruimte en veel grote daken: begin met zon op dak
A hand holding a lightbulb

‘T BEGINT MET BESPAREN

Om onze uitstoot terug te dringen, moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Energie besparen staat aan de basis. Want als we minder energie verbruiken, hoeven we ook minder op te wekken. Of u nu een woning huurt, bezit of een eigen bedrijf heeft: iedereen kan energie besparen. Benieuwd wat u kunt doen? Onze collega’s van het Regionaal Energieloket denken graag met u mee.

EEN STRALENDE TOEKOMST

De Drechtsteden zijn dicht bebouwd. Al die daken bieden ruimte voor zonnepanelen. Zo wekken we niet alleen duurzame energie op, maar benutten we ook slim de ruimte die we hebben. Op deze manier willen we in 2030 een groot deel van onze duurzame energie opwekken in onze regio.

Een afbeelding Afbeelding van de zon
Een afbeelding Afbeelding van de zon
label op de kaart van de gemeente vijfhoeklabel op de kaart van de betuwelijnlabel van de a15 op de kaart van drechtstedenlabel van de a16
afbeelding van een groen wolkje met een lampje erin

Er is nog geen beslissing genomen over wat waar gaat komen. Dit gebeurt onder strenge voorwaarden en in samenspraak met de omgeving.

WAAR ZON EN WIND IETS TOEVOEGEN

Met zon op dak alleen komen we er niet. Samen met inwoners, ondernemers en experts hebben we onderzocht waar duurzame energie in het landschap past. Zo kijken we naar kleine stukken land waar nu weinig mee gebeurt. Denk aan spoor- en wegbermen of stortplaatsen. Ook kijken we waar grote zonneweides en windmolens mogelijk zijn. Zo’n project keuren we alleen goed als het landschap wordt versterkt in plaats van verstoord. Bijvoorbeeld als er meer groen voor terugkomt.

Op het moment kijken we naar de mogelijkheden van vier gebieden:

Groen pijltje dat dient als vinkje
De noordzijde van Kijfhoek
Groen pijltje dat dient als vinkje
De westzijde van de A16
Groen pijltje dat dient als vinkje
Een strook langs de Betuwelijn
Groen pijltje dat dient als vinkje
Langs de A15
A hand holding a scale with a flame and an energy logo on it

af van aardgas

We willen van het aardgas af. Hiervoor beginnen we met energie besparen. Denk aan isolatie, dubbel glas of elektrisch koken. Ook kijken we naar andere bronnen van warmte. We willen gebruik maken van warmte die we in de buurt hebben, zoals restwarmte van afvalverbranding, aardwarmte en warmte uit water. We kunnen lokale warmte samen gebruiken door huizen op een warmtenet aan te sluiten. Dat is een netwerk van leidingen waarmee een groep gebouwen verwarmd wordt met dezelfde warmtebron: een stuk duurzamer dan aardgas. Vóór 2030 sluiten we het liefst 25.000 woningen aan op een warmtenet. Benieuwd hoe we stap voor stap aardgasvrij gaan? Bekijk de Transitievisie Warmte van uw gemeente om te kijken welke mogelijkheden er voor uw buurt zijn.

A yellow text cloud containing a lightbulb

Met een warmtenet maakt de hele buurt gebruik van één warmtebron. Denk aan restwarmte. Deze warmte komt vrij wanneer je bijvoorbeeld afval verbrandt. Dankzij een warmtenet gaat de warmte niet verloren, maar naar woningen.

A hand holding a scale with a flame and an energy logo on it
A coinA smaller coin tilted to the rightA big coin tilted to the leftAfbeelding van een wereldbol

Haalbaar en betaalbaar

Onze aanpak moet altijd haalbaar en betaalbaar zijn voor iedereen. Alleen zo is deze energietransitie eerlijk voor de planeet en al haar bewoners.

IEDEREEN DOET MEE

U kunt meteen aan de slag met energiebesparing of met het plaatsen van zonnepanelen. Wij proberen dat als overheid zo makkelijk mogelijk te maken voor u. Zo geven we advies en maken we werk van de eerder genoemde punten. Ook geven we het goede voorbeeld door onze eigen CO₂-uitstoot aan te pakken. Zo maken we de Drechtsteden samen klaar voor de toekomst.

A folder containing checkboxes being held up by a hand

NA 2030 IS HET OP NAAR 2050!

2030 Is een belangrijke stap naar 2050. Dan willen we bijna geen CO₂ meer uitstoten. De komende jaren blijven we dus de schouders eronder zetten. Zo houden we de Drechtsteden samen leefbaar. Voor onze kinderen. En de kinderen van onze kinderen.

Alles op een rij

Wilt u de complete RES lezen? Of bent u benieuwd naar de Transitievisie Warmte van uw gemeente? We hebben alle informatie voor u verzameld. Ook staan we altijd voor u klaar. Vragen beantwoorden we graag. En uw ideeën? Deel ze vooral op ons platform!

handje met een lampje

RES 1.0

Meer weten over onze Regionale Energiestategie Lees de hele RES 1.0.

Abeelding van een wit wolkje om mee te denken over duurzame energie

DENK MEE!

Meedenken over duurzame energie in onze regio? Bezoek ons online participatieplatform.

An arrow pointing to the top right

ENERGIE-
LOKET

Weten wat u kunt doen om energie te besparen in uw woning of bedrijf? Bezoek ons (zakelijke) energieloket.

Afbeelding van een vlammetje dat staat voor de transitievisie warmte

TRANSITIEVISIE
Warmte

Meer lezen over duurzame warmte in uw omgeving? Lees de Transitievisie Warmte (TVW) van uw gemeente.

Afbeelding van twee pratende hoofdjes over de gespreksassistent

andere vragen?

Stel ze via het contactformulier of gebruik de gespreksassistent van het Nationaal Programma RES.